สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2004:
Safeguarding Economic Stability: The Role of Public Policy
6-7 กันยายน 2547
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
BOT Symposium 2004