สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2007:
Managing Financial Risks for the Coming Decade
3-4 ตุลาคม 2550
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
BOT Symposium 2007