สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

International Conference on Finance and Development: Data, Research and Policy Design
8-9 มิถุนายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
8 มิถุนายน 2560
8.30-9.00 Registration
9.00-9.15 Welcoming Remarks by Veerathai Santiprabhob, Governor of the Bank of Thailand (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
9.15-9.25 Opening Remarks by Patamawadee Pochanukul, Associate Director of Research Strategy of the Thailand Research Fund (clip vdo-icon)

Session 1:

Measuring Household and SME Finance

9.25-9.35 Opening Remarks by Sauwanee Thairungroj, President of the University of the Thai Chamber of Commerce (clip vdo-icon)
9.35-10.15 Chronicles from the Field: 20th Anniversary of the Thai Family Research Project and Townsend Thai Data

Robert Townsend, Massachusetts Institute of Technology (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
Sombat Sakuntasathien, Thai Family Research Project (clip vdo-icon)
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-10.55 Application of the Townsend Thai Data: Case Studies

Narapong Srivisal, Chulalongkorn University (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
10.55-11.20 Measuring Household Finance in Thailand

Suparit Suwanik, Bank of Thailand (slides slide-icon(clip vdo-icon))
11.20-12.00 Payment Diaries: Innovative Measurement of Household Behavior

Scott Schuh, Federal Reserve Bank of Boston (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
12.00-12.30 Panel Discussion

Moderator: Krislert Samphantharak, University of California, San Diego (clip vdo-icon)
12.30-13.45 Lunch

Session 2:

Harnessing Geographic Data for Finance and Policy

13.45-14.15 Geographic Data Visualization

Xiaowen Yang, Massachusetts Institute of Technology (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
14.15-14.45 Integrating Local Spatial Markets with Macro Aggregates: Evaluation of Diverse Policies

Yan Ji, Hong Kong University of Science and Technology
14.45-15.00 Coffee Break
15.00-15.30 The Geography of Household Finance in Thailand: Access, Vulnerability and Policy Responses

Sommarat Chantarat, Bank of Thailand (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
15.30-16.00 Panel Discussion

Moderator: Yunyong Thaicharoen, Bank of Thailand (clip vdo-icon)
9 มิถุนายน 2560

Session 3:

Research-Based Policy Design

9.00-9.40 Child Development: The Role of Parenting Beliefs

Flávio Cunha, Rice University (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
9.40-10.20 From Perry Preschool to RIECE Thailand: A Research-Based Large-Scale Implementation

Weerachart Kilenthong, University of the Thai Chamber of Commerce (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
10.20-10.35 Coffee Break
10.35-11.15 The Use of Data for Policy and Research at Central Banks: Perspectives from Financial Markets at the New York Fed

Antoine Martin, Federal Reserve Bank of New York (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
11.15-11.45 Panel Discussion

Moderator: Piti Disyatat, Bank of Thailand (clip vdo-icon)
11.45-12.30 Financial System Design: Principles for Policy and Regulation

Robert Townsend, Massachusetts Institute of Technology (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
 
12.30-13.30  Lunch