สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Household Debt, Corporate Debt, and the Real Economy: Some Empirical Evidence” โดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Shu Tian

PIER Research Exchange “Aging Population and Implications for Monetary Policy” โดย คุณสิรวิชญ์ วรมงคล
1 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 241 อาคาร 2 ชั้น 4
กำหนดการ
11.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณสิรวิชญ์ วรมงคล (slides slide-icon)