สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World” โดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล

PIER Research Exchange “Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World” โดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล
21 พฤษภาคม 2564
Microsoft Team
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล (slidesslide-icon)