สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Adjusting to America First” โดย Andrew Tilton และ Danny Suwanapruti

PIER Research Exchange “Long-term Unemployment Dynamics and Unemployment Insurance Extensions” โดย ผศ. ดร. วงกต สิมิรัน รุจิวัฒนพงศ์
2 สิงหาคม 2561
ณ ห้องภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
13.30-14.30 บรรยายและตอบคำถามโดย ผศ. ดร. วงกต สิมิรัน รุจิวัฒนพงศ์ (slides slide-icon)