สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
8 สิงหาคม 2559
ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
8-9 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมโบทานิก้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 ธันวาคม 2558
ห้องบรรยาย ตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย
17–18 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท กาญจนบุรี