สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผลงานวิจัยฉบับเต็มโดยนักวิจัยของสถาบันและนักวิชาการภายนอก

RESHAPING THAILAND’S LABOR MARKET STRUCTURE: THE UNIFIED FORCES OF TECHNOLOGY AND TRADE

ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ