สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

Conference Programme and Related Documents

NBER – East Asian Seminar on Economics 2019

Conferences
6-7 June 2019
at Punya-Paisan Room, Building 2, 2nd floor, Bank of Thailand
24-25 September 2018
18-19 September 2017
Centara Grand at Central World
8-9 June 2017
Patthra-Ruam-Jai room, Building 2, 2nd floor, Bank of Thailand
15-16 September 2016
17-18 September 2015