สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
Board of Director
Veerathai Santiprabhob
Chairman
Methee Supapongse
Director
Ronadol Numnonda
Director
Chaiyawat Wibulswasdi
Director
Krirk-Krai Jirapaet
Director
Somkiat Tangkitvanich
Director
Sethaput Suthiwart-Narueput
Director
Suthipun Jitpimolmard
Director
Krislert Samphantharak
Director and Secretary