สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จอน วงศ์สวรรค์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ดร. จอน วงศ์สวรรค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชีย  นอกจากนี้ยังทำวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนใหม่อีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ ดร. จอน มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศมากกว่าแปดปี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ Barclays Global Investors (BGI)  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้คิดค้นกลยุทธ์ใหม่สำหรับเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก และธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Board) ในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์การเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ดร.จอนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการชื่อดังระดับโลก ทั้ง American Economic Review และ Review of Financial Studies

ดร. จอน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Econometrics
Finance
International finance

N/A

N/A