สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฐานิดา อารยเวชกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน City University of Hong Kong

สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Macroeconomics
Development economics