สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศิริยศ จุฑานนท์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Major: International and Financial Economics) และปริญญาโทจาก University of Colorado at Denver (Denver CO, USA): Master of Business Administration (MBA) Master of Science in Finance (MS) และ Certificate of Entrepreneurial Studies ทั้งนี้ คุณศิริยศมีผลงานวิจัยเผยแพร่มากมาย อาทิเช่น CMRI Research Paper เอกสารงานวิจัยฉบับที่ 1/2558 เรื่อง Developing Investor Sentiment Index for Thailand

ปัจจุบันคุณศิริยศดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัย ที่สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institution) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Expertise :
Development economics
Finance
Macroeconomics

N/A