สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สิงหพันธุ์ สิงหเสนี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สิงหพันธุ์จบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Exeter สหราชอาณาจักร ปัจจุบันวิเคราะห์นโยบายอุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานที่สายนโยบายการเงิน ธปท.

Expertise :
Macroeconomics
Public economics

N/A