สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนิสา ทวิชศรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.ธนิสา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (Magna Cum Laude) จากมหาวิทยาลัย Washington University in St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Arizona State University โดยได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ณ สำนักบัญชีประชาชาติ มีความสนใจในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และ เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์

Expertise :
Public economics


N/A