สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทอีกใบด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Finance
Macroeconomics
Monetary economics