สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชมนาถ นิตตะโย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับทุน Chevening/CIMB ASEAN ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Business Analytics and Decision Sciences ที่ University of Leeds สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ Micro

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Macroeconomics