สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินจาก Durham University สหราชอาณาจักร และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of St.Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

งานวิจัยที่สนใจเกี่ยวข้องกับทางด้าน Macroeconomics, Development economic, Political economy และ Long-term economic growth

ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Expertise :
Demography
Development economics
Macroeconomics


N/A