สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พรพจ ปรปักษ์ขาม
National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo

ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Macroeconomics
Public economics