สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กฤษฏิ์ ใบสิริกุล
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

ปัจจุบัน คุณกฤษฏิ์ มีตำแหน่ง Business Development Team Leader ที่บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด  มีประสบการณ์การทำงานในด้าน business development, business consulting และ marketing industry

มี educational background ในด้าน economics, marketing และ business จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Expertise :
Economic theory

N/A