สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาวิน ศิริประภานุกูล
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ผมเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ ม.ธรรมศาสตร์ จากนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยส่วนใหญ่ของผมในช่วงทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ความสนใจส่วนตัวของผมยังครอบคลุมถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและกลไกในการขยายตัวของวิกฤติเศรษฐกิจด้วย ซึ่งคงเป็นอิทธิพลจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นชีวิตนักเศรษฐศาสตร์ของผมด้

Expertise :
Macroeconomics
Public economics

N/A