สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาวิน ศิริประภานุกูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ภาวิน เป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ ม.ธรรมศาสตร์ จากนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังเป็นหลัก และมีความสนใจส่วนตัวของผมยังครอบคลุมถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและกลไกในการขยายตัวของวิกฤติเศรษฐกิจด้วย ซึ่งคงเป็นอิทธิพลจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540

Expertise :
Macroeconomics
Public economics

N/A