สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Economic Seminar
“Air Pollution in Bangkok: Status, Causes & Economic Effects”
โดย รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
Featured aBRIDGEd
พฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือครอง
Featured Research
Location choice and tax responsiveness of foreign multinationals: Evidence from ASEAN countries

PIER
STATISTICS
จำนวนผู้ลงรับสมัครและความเข้มข้นของการแข่งขันในการเลือกตั้งปี 2554

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงจำนวนผู้ลงรับสมัคร ส.ส. จำแนกรายเขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 และความเข้มข้นของการแข่งขัน (win margin) ซึ่งคำนวณจากความห่างของคะแนนระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของการแข่งขันอาจไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเสมอไป เช่น ภาคใต้มีผู้ลงรับสมัครเป็นจำนวนมาก แต่มีความเข้มข้นของการแข่งขันต่ำ

ที่มา Data.go.th