สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
BOT Symposium 2016 - The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
Featured aBRIDGEd
การจัดสรรเวลาเรียนของประเทศไทยเหมาะสมแล้วหรือยัง?
Featured Research
The Social Cost of Thailand’s Transportation Fuel Pricing Policy

PIER
STATISTICS
The Global Wealth Pyramid (2015)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

แผนภูมิพีระมิดแสดงให้เห็นว่า ประชากรที่รวยที่สุดของโลกเพียง 0.7% เป็นเจ้าของทรัพย์สินถึง 45.2% ของโลก ในขณะที่ประชากรที่จนที่สุด 71% ครอบครองทรัพย์สินเพียงแค่ 3%

ที่มา: Credit Suisse Research Institute, Global Wealth Report 2015, October 2015