สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Economic Seminar
“Air Pollution in Bangkok: Status, Causes & Economic Effects”
โดย รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
Featured aBRIDGEd
นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง
Featured Research
What Anchors for the Natural Rate of Interest?

PIER
STATISTICS
ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราแลกเปลี่ยน และทุนสำรองระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราแลกเปลี่ยน และทุนสำรองระหว่างประเทศ ระหว่างปี 2007 – 2018 โดยแกนนอนคือดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP แกนตั้งคือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี 2007 ขนาดและตัวเลขในวงกลมแทนปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศ (หน่วยพันล้าน USD) ข้อมูลนี้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ (1) ค่าเงินบาท ณ ปัจจุบันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2007 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในระยะสั้น (2) อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้สัมพันธ์กับดุลบัญชีเดินสะพัดมากนัก และ (3) ทุนสำรอง ฯ ของธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าไปดูแลความผันผวนของค่าเงิน

ที่มา CEIC