สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
เสวนา จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
Featured aBRIDGEd
ยิ่งแตกต่าง ยิ่งผันผวน: แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินส่งผลต่อความผันผวนในตลาดการเงินอย่างไร?
Featured Research
Connecting Locals to Locals: Market Discovery through E-Commerce

PIER
STATISTICS
Word cloud of details of Covid-19 cases in Thailand

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 1,136 ราย กรณีส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการ “เดินทาง” และการ “สัมผัส” ใกล้ชิดผู้ป่วย

ที่มา: รายงานสถานการณ์ CoVid-19