สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
นักเศรษฐศาสตร์กับการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือก: แบบจำลองสำหรับเรื่องใกล้ ๆ ตัว
Featured Research
Intensive and Extensive Margins of Labour Supply in Thailand: Decomposing the Pattern of Work Behaviours

PIER
STATISTICS
Large Variation in Debt Concentration Across Province Within Each Region (2016)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนที่สะท้อนความหนาแน่นของหนี้ครัวเรือนเชิงพื้นที่จากทั่วประเทศ* โดยแต่ละจุดแทนผู้กู้ 100 ราย**  ความกระจุกตัวของหนี้ยังมีความแตกต่างกันมากในเชิงพื้นที่ โดยผู้กู้รายใหญ่สุด 10% จะกระจุกอยู่ที่ชุมชนเมืองในจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และสงขลา

หมายเหตุ: * ข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

** จุดสีแดง (น้ำเงิน) คือกลุ่มผู้กู้รายใหญ่ (เล็ก) ที่สุด 10%

ที่มา: Thailand’s Household Debt Through the Lens of Credit Bureau Data: Debt and Delinquency, PIER Discussion Paper No. 61