สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Policy Forum: Public Economics
Featured aBRIDGEd
การค้นหาและบริโภคเพลงในยุคดิจิทัล: กรณีของ Last.fm
Featured Research
Words Matter: Effects of Semantic Similarity of Monetary Policy Committee’s Decision on Financial Market Volatility

PIER
STATISTICS
สัดส่วนการตายจาก COVID-19 และสัดส่วนการตายส่วนเกิน ในช่วงมีนาคม-พฤษภาคม 2020 ของประเทศต่าง ๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงให้เห็นถึงอัตราการตายจาก COVID-19 ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ และอัตราการตายส่วนเกิน (excess mortality) ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในช่วงที่ COVID-19 ระบาด อัตราการตายอย่างเป็นทางการอาจจะสะท้อนผลกระทบจาก COVID-19 ได้ไม่ทั้งหมด เพราะการวินิจฉัยสาเหตุการตายอาจจะผิดพลาดได้ทำให้การตายจากโรคน้อยกว่าความเป็นจริง ในช่วงเดียวกันปริมาณคนไข้ก็มีมากขึ้น และเพื่อที่จะตั้งรับการระบาดของ COVID-19 ทำให้ความสามารถที่จะบริการโรคอื่น ๆ ลดลงด้วย เป็นเหตุให้การตายจากโรคอื่นเพิ่มขึ้น

ดังนั้น อัตราการตายส่วนเกินจึงได้ถูกคำนวณขึ้นมา จากส่วนต่างของจำนวนการตายจริงกับจำนวนการคาดการณ์ของการตายเมื่อไม่มีโรคระบาด โดยจะเห็นว่าอัตราการตายส่วนเกินของหลายประเทศอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการตายจาก COVID-19 ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ

สำหรับประเทศไทยอัตราการตายจาก COVID-19 ที่ประกาศอย่างเป็นทางการอยู่ในระดับที่ต่ำมาก (0.05%) และอัตราการตายส่วนเกินอยู่สูงกว่าเพียงเล็กน้อย (1.8%)

source: The Economist and Department of Provincial Administration (Thailand)