สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี”
Featured aBRIDGEd
ประเทศตลาดเกิดใหม่ได้หรือเสียอะไรจากความเชื่อมโยงทางการเงิน
Featured Research
Targeting Credit through Community Members

PIER
STATISTICS
Changes of products price by category over time (2006 - 2016)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าแยกตามหมวดหมู่ตั้งแต่ปี 2006 ถึงปี 2016 จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในขณะที่ระดับราคาสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 26% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ระดับราคาสินค้าหมวดอาหารเพิ่มขึ้นถึง 84% ในทางกลับกันระดับราคาของสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Apaitan, Disyatat and Manopimoke (2018)