สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Economic Seminar
“Air Pollution in Bangkok: Status, Causes & Economic Effects”
โดย รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
Featured aBRIDGEd
ต้นทุนของสังคมไทยจากมลพิษทางอากาศและมาตรการรับมือ
Featured Research
The Journey to Less-Cash Society: Thailand’s Payment System at a Crossroads

PIER
STATISTICS
จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย แบ่งตามสัญชาติ 1991-2018

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

กราฟแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติ ใน 10 อันดับแรก ระหว่างปี 1991 ถึง 2018 หากย้อนกลับไปในยุค 90’s และ ยุค 00’s นักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติและภูมิภาคจะมีจำนวนที่ค่อนข้างไล่เลี่ยกัน โดยมีชาวมาเลเซียและญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากปี 2010 เป็นต้นมา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเป็น 10 ล้านคนในปี 2018 ทิ้งห่างอันดับอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด

หน่วย: ล้านคน
แหล่งข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, CEIC