สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
เศรษฐศาสตร์การเงินในครัวเรือนไทย: สแกน(พฤติ)กรรม ผ่าน 5 ฐานข้อมูล
Featured Research
Impact of Lower Rated Journals on Economists’ Judgments of Publication Lists: Evidence from a Survey Experiment

PIER
STATISTICS
How Much We Invested in Innovation Creating

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP และจำนวนการยื่นสิทธิบัตรต่อประชากรล้านคนของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น จะเห็นได้ว่า ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำมาก

ที่มา: การแข่งขัน ตัวแปรของสมการนวัตกรรมที่หายไป โดย พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ และ ฉัตร คำแสง (2017)