สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop ประจำปี 2561
Featured aBRIDGEd
จุลทรรศน์ภาคเกษตรไทยผ่านข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและสำมะโนเกษตร
Featured Research
Dynamic Connectedness in Emerging Asian Equity Markets

PIER
STATISTICS
U.S.-China Trade Deficit (2017)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงดุลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนจำแนกตามกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ ในปี 2017 สหรัฐฯมีการขาดดุลการค้าขนาดใหญ่มากในกลุ่มสินค้าประเภท Computer & electronics*, Electrical equipment และ Miscellaneous manufacturing แต่มีการเกินดุลการค้าในกลุ่มสินค้า Farm crops เช่น ถั่วเหลือง และ Transportation equipment เช่น เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่

หมายเหตุ: ข้อมูลยังไม่ละเอียดพอที่จะระบุได้ว่า ผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าประเภทนี้จากจีนไปยังสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตสัญชาติใดบ้างที่มีฐานการผลิตตั้งอยู่ในจีน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ต่อจีนจะทำให้เกิดผลดีต่อสหรัฐฯ หรือไม่

ที่มา: Why the U.S.-China trade deficit is so huge: Here’s all the stuff America imports, Jeffry Bartash, Market Watch