สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Economic Seminar
“Air Pollution in Bangkok: Status, Causes & Economic Effects”
โดย รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
Featured aBRIDGEd
มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
Featured Research
Institutional Capital Allocation and Equity Returns: Evidence from Thai Mutual Funds’ Holdings

PIER
STATISTICS
บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด 10 อันดับแรกของไทย

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

กราฟแสดงมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ในปี 2009 และ 2018 จะเห็นได้ว่าในปี 2009 บริษัทที่มีมูลค่าสูงมักอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และธนาคาร แต่ในปี 2018 มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยมีบริษัทจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ พาณิชย์ และการแพทย์

ที่มา SET SMART