สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
นวัตกรรมทางสถาบันเกิดขึ้นได้อย่างไร?
Featured Research
Are Consumers Forward-looking? Evidence from Used iPhones

PIER
STATISTICS
GoodWalk Score Bangkok

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

GoodWalk Score (คะแนนการ ‘เดินได้’) คือ คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินเท้าของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน* ซึ่งหากมีสถานที่นี้จำนวนมากอยู่ภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ ก็จะมีค่าสูง

ดัชนีนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ ‘เมืองเดินได้-เมืองเดินดี’ ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนด้วยการเดินในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: * สามารถแบ่งออกเป็น 6ประเภท ได้แก่ แหล่งงาน, สถานศึกษา, แหล่งจับจ่ายใช้สอย, พื้นที่นันทนาการ, สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม, สถานที่ขนส่งสาธารณะ

ที่มา: GoodWalk Score & GoodWalk Score Ranking in Bangkok, Urban Design & Development Center (uddc)