สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
Upcoming Event
BOT Symposium 2016 - The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
Featured aBRIDGEd
Friends or Foes: Foreign Flows in the Thai Government Bond Market
Featured Research
From Many to One: Minimum Wage Effects in Thailand

PIER
STATISTICS
Where People Use Flickr and Twitter (North America)

รูปแสดงพิกัดของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Flickr (ฟลิคเกอร์) และ Twitter (ทวิตเตอร์) ในแต่ละพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบของพิกเซล (3.6 กม. /พิกเซล)

สีแดง=ตำแน่งของผู้ใช้ Flickr สีน้ำเงิน=ตำแหน่งของผู้ใช้ Twitter สีขาว=ตำแหน่งที่มีการอัพโหลดทั้ง Flickr และ Twitter

จะเห็นได้ว่าทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกามีการใช้ Twitter มากกว่าฝั่งตะวันตก

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ: Twitter เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถแชร์สถานะด้วยข้อความสั้นๆ Flickr เป็น
แอพพลิเคชั่นสำหรับเก็บหรือฝากรูปภาพโดยการอัพโหลดผ่านระบบดิจิตอลและสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้

ที่มา:  “North American detail map of Flickr and Twitter locations” from the See something or say something series, by Eric Fischer