สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
BOT Symposium 2016 - The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
Featured aBRIDGEd
Fiscal Space in Open Economies
Featured Research
The Economic Impacts of Extreme Rainfall Events on Farming Households: Evidence from Thailand

PIER
STATISTICS
Literacy Level of Central Bank Communication

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

รูปแสดงถึงจำนวนปีของการศึกษาที่เพียงพอสำหรับอ่านผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินได้อย่างเข้าใจ และจำนวนคำโดยเฉลี่ยของแต่ละประโยคในเอกสารของธนาคารกลางในประเทศต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 – 2015

ที่มา: จากบทความ “ข้อความสู่ข้อมูล…มิติใหม่ของการวิเคราะห์การสื่อสารนโยบายการเงิน” โดย ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และ ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา, สัมมนาวิขาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559