สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี”
Featured aBRIDGEd
จากตลาดสดถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาสินค้าในประเทศไทย
Featured Research
Why So Low for So Long? A long-term View of Real Interest Rates

PIER
STATISTICS
Economic complexity index and World Cup performance

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Economic Complexity Index (ECI) และอัตราการชนะของทีมฟุตบอลประเทศต่าง ๆ ในการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกสมัยที่ผ่านมา โดยรวมแล้วประเทศที่มี ECI สูงมีแนวโน้มที่ทีมฟุตบอลจะมีผลงานดีในการแข่งขันฟุตบอลโลกตามไปด้วย ยกเว้นประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่มี ECI สูงแต่มี win rate ต่ำ และประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลที่มี ECI ต่ำแต่มี win rate สูง

หมายเหตุ: * Economic Complexity Index (ECI) คือ ดัชนีที่ใช้วัด “productive technology” แต่ละประเทศ โดยประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าที่มีความความหลากหลายและซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากกว่าก็จะมีค่า ECI ที่สูงกว่า

ที่มา FIFA, The Atlas of Economic Complexity, led by Hausmann, Hidalgo et al.