สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Special PIER Economic Seminar “Machine Learning Meets Economics”
Featured aBRIDGEd
เข้าใจ“พร้อมเพย์”บริการโอนเงินและชำระเงินทางเลือกใหม่
Featured Research
The Impact of LTV policy on Bank Lending: Evidence from Disaggregate Housing Loan Data

PIER
STATISTICS
Change in Consumer Price Index by Province (2008 – 2018)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คำนวนด้วยการเปลี่ยนแปลงของดัชนีระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จากภาพจะเห็นได้ว่าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในระดับที่สูง

ที่มา Ministry of Commerce