สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum: Industry Transformation
Featured aBRIDGEd
เจาะลึกความเหลื่อมล้ำตลอดสามทศวรรษของประเทศไทย: ตอนที่ 1 หลากมิติของความเหลื่อมล้ำ
Featured Research
Digital Thailand: Analyzing the Impact of Broadband Connectivity on Firm Productivity

PIER
STATISTICS
รายได้จริงต่อหัวของประชากรในประเทศกลุ่ม ASEAN+3 (2011US$)

คลิกเพื่อดูภาพขยายและภาพเคลื่อนไหว

กราฟแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้จริงต่อหัว (Real GDP per capita) ของประชากรในประเทศกลุ่ม ASEAN+3 ตั้งแต่ปี 1950 ถึงปี 2016 รายได้ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่สูงสุดมาตลอด แต่ถูกแซงโดยประเทศสิงคโปร์ประมาณปี 2000 ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นในปี 2016 รายได้ของประเทศไทยเคยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ารายได้ของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง 1950 แต่ก็สามารถที่จะเติบโตแซงหน้าทั้งสองประเทศได้ ขณะที่รายได้ของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาตลอด

หมายเหตุ: ไม่มีประเทศบรูในในฐานข้อมูล

Source: Maddison Project Database 2018