สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
Upcoming Event
BOT Symposium 2016 - The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
Featured aBRIDGEd
Big Data and Data Revolution: A Personal View
Featured Research
Drivers of Financial Integration: Implications for Asia

PIER
STATISTICS
Financial Home Bias vs. Economic Development (average 2001-2012)

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่

รูปแสดงดัชนีความกระจุกตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ (Financial Home Bias) กับรายได้ต่อหัวของแต่ละประเทศ (ค่าเฉลี่ยปี 2001-2012)

โดยทั่วไปแล้ว ประเทศที่มีระดับพัฒนาการของประเทศที่สูงขึ้น มักมีการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น (Home Bias ลดต่ำลง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “Divers of financial Integration: Implication of Asia,” PIER Discussion Paper No. 39