สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Special PIER Economic Seminar “Machine Learning Meets Economics”
Featured aBRIDGEd
ภาษีสำคัญแค่ไหนต่อการลงทุนในอาเซียนของบริษัทข้ามชาติ
Featured Research
Chasing Returns with High-Beta Stocks

PIER
STATISTICS
Thai Yield Curve 2006 – 2018

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี 2006 – 2018 จากกราฟจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้หลังที่จากคณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมปลายปี 2018 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะสั้นของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ที่มา Thai BMA