สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 2
Featured Research
Overoptimistic Entrepreneurs: Predicting Wellbeing Consequences of Self-Employment

PIER
STATISTICS
How many days could the government keep running if the richest person of each country was paying for it?

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขยาย

กราฟแสดงจำนวนวัน เมื่อนำสินทรัพย์ทั้งหมดของบุคคลที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในแต่ละประเทศ มาแบ่งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของรัฐบาล จากข้อมูลพบว่าหลายประเทศในกลุ่ม East Asia และ Latin America รวมทั้งไทยอยู่ในกลุ่มที่มีค่าของดัชนีในระดับสูง

ที่มา: Bloomberg