สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
BOT Symposium 2016 - The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
Featured aBRIDGEd
ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพโรงเรียน:

นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015

Featured Research
Trend Inflation Estimates for Thailand from Disaggregated Data

PIER
STATISTICS
Productivity vs Work Hours (2016)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยและผลิตภาพเฉลี่ยของแต่ละประเทศ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าแต่มีผลิตภาพสูงกว่า

ที่มา: The Conference Board Total Economy Database ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบของ Interactive Chart และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยได้ที่  Our World in Data (Working Hours)