สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Special PIER Economic Seminar “Machine Learning Meets Economics”
Featured aBRIDGEd
มุมมองสินเชื่อธุรกิจไทยจากข้อมูลรายสัญญา ตอนที่ 2
Featured Research
Price Setting Behavior in Thailand: Evidence from Micro CPI Data

PIER
STATISTICS
พื้นที่ทับซ้อนของเส้นทางการขนย้ายธนบัตรจากศูนย์เงินสดของ ธพ. แต่ละแห่ง

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ภาพแสดงพื้นที่ทับซ้อนของการวิ่งขนย้ายธนบัตรจากศูนย์เงินสดของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในระยะเดินทางถนน 100 กิโลเมตรเพื่อกระจายไปยัง ATM และสาขา (จุดในแผนที่) โดยสีน้ำเงินเข้มแสดงพื้นที่ที่มีการวิ่งทับซ้อนที่สูงสุดถึง 5 ธพ. สะท้อนการจัดสรรทรัพยากรที่อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินไทยและเส้นทางการเดินทางสู่สังคมไร้เงินสด ได้ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Journey to Less-Cash Society: Thailand’s Payment System at a Crossroads” ในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง” วันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World

ที่มา: The Journey to Less-Cash Society: Thailand’s Payment System at a Crossroads (Lamsam et al., forthcoming)