สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 1
Featured Research
Overoptimistic Entrepreneurs: Predicting Wellbeing Consequences of Self-Employment

PIER
STATISTICS
Network of cross shareholders in SET

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของการถือหุ้นระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกราฟประกอบไปด้วยจุดและเส้น จุดคือตัวแทนของบริษัท สีของจุดแสดงถึงอุตสาหกรรม เส้นคือตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัทโดยมีทิศทางของลูกศรแสดงถึงความเป็นผู้ถือหุ้น และขนาดของจุดแสดงถึงขนาดของความสัมพันธ์ (จำนวนบริษัทที่ถือหุ้นระหว่างกัน) จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการถือหุ้นระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเป็นการถือหุ้นระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูก

ที่มา: SET market data collected by Chonnakan Rittinon on 26 Jan 2018