สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
aBRIDGEd
LATEST

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใส่ใจกับการประเมินผลนโยบายสาธารณะอย่างจริงจัง และด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม