สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
aBRIDGEd
LATEST

ทำความเข้าใจโครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย ผ่านข้อมูลธุรกรรมตลาดการเงิน