สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
aBRIDGEd
LATEST

การดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจและการเงินได้อย่างสมดุล