สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ที่ปรึกษา
Massachusetts Institute of Technology
บุคลากร
ผู้อำนวยการสถาบัน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
ด้านเครือข่ายวิจัยและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
ด้านนโยบายการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
ด้านระบบการเงิน
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยอาวุโส
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน