สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ร่วมงานกับเรา

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แนวหน้าของประเทศไทย สถาบันวิจัยป๋วยฯ เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร:

1. นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส
2. ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (Data Analyst /งานด้านจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อได้ทาง pier@bot.or.th