สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2003:
การบริหารเศรษฐกิจช่วงฟื้นตัว: ความท้าทายในอนาคต
20-21 สิงหาคม 2546
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
BOT Symposium 2003