สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2019:
Competitive Thailand

BOT Symposium 2005:
ความท้าทายทางการเงินในอนาคต
17-18 สิงหาคม 2548
ESCAP Hall, United Nations Conference Centre
BOT Symposium 2005