สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2012:
บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
24-25 กันยายน 2555
Centara Grand at Central World
BOT Symposium 2012