สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

NBER – East Asian Seminar on Economics 2019
6-7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
6 มิถุนายน 2562
8:30 am Registration
8:55 am Welcome Remark, Bank of Thailand Governor Veerathai Santiprabhob
Labor Market
9:00 am Peter K. Schott, Yale University and NBER

Andrew Greenland, Elon University
Mihai Ion, University of Arizona
John Lopresti, College of William & Mary
Using Equity Market Reactions to Infer Exposure to Trade Liberalization
Discussants: Wisarut Suwanprasert, Middle Tennessee State University
Kanis Saengchote, Chulalongkorn University
9:55 am Shujiro Urata, Waseda University and ERIA

Kazunobu Hayakawa, Institute of Developing Economies
Tadashi Ito, Gakushuin University
Impacts of Increased Chinese Imports on Japan’s Labor Market
Discussants: Pushan Dutt, INSEAD
Junko Shimizu, Gakushuin University
10:50 am Coffee Break
Effects of Integration
11:10 am Minho Kim, Korea Development Institute

Iona Hyojung Lee, Singapore Management University
The Impact of Chinese Imports on Korean Manufacturing Plants
Discussants: Keiko Ito, Chuo University
Juthathip Jongwanich, Thammasat University
12:05 pm Yu-Yin Wu, Chung-Hua Institution for Economic Research

Shih Hui-Tzu, Chung-Hua Institution for Economic Research
Chu-Hsuan Su, Chung Hua Institution for Economic Research
Chu-Nan Hu, Chung-Hua Institution for Economic Research
Impact of Regional Economic Integration on Taiwan’s Industrial Supply Chain of Vehicles
Discussants: Archanun Kophaiboon, Thammasat University
Shujiro Urata, Waseda University and ERIA
1:00 pm Lunch
Chinese Developments
2:30 pm Bingjing Li, National University of Singapore

Loren Brandt, University of Toronto
Peter Morrow, University of Toronto
Is Processing Good? Theory and Evidence from China
Discussants: Yatang Lin, Hong Kong University of Science and Technology
Vlad Sushko, Bank for International Settlements
3:25 pm Hong Ma, Tsinghua University

Peter Eppinger, Tubingen University
Optimal Ownership and Firm Performance: Theory and Evidence from China’s FDI Liberalization
Discussants: Bingjing Li, National University of Singapore
Yao Amber Li, Hong Kong University of Science and Technology
4:20 pm Coffee Break
4:45 pm Keynote Speaker: Anne Krueger, Johns Hopkins University and NBER
5:30 pm Adjourn
6:30 pm Dinner at Bank of Thailand
7 มิถุนายน 2562
8:30 am Coffee/Tea
Production, 1
9:00 am Teresa C. Fort, Dartmouth College and NBER

Frederic Warzynski, Aarhus University
Andrew B. Bernard, Dartmouth College and NBER
Valerie Smeets, Aarhus University
Heterogeneous Globalization: Offshoring and Reorganization
Discussants: Sunghoon Chung, Korea Development Institute
Wisarut Suwanprasert, Middle Tennessee State University
9:55 am Edwin Lai, Hong Kong University of Science and Technology

Steffan Qi , Hong Kong Baptist University
Heiwai Tang, Johns Hopkins University
Global Sourcing and Domestic Value-added in Gross Exports
Discussants: Lin Ma, National University of Singapore
Ayako Obashi, Aoyama Gakuin University
10:50 am Coffee Break
11:10 am Yong Wang, Peking University

Shang-Jin Wei, Columbia University and NBER
The Sandwich Effect: Challenges for Middle-Income Countries
Discussants: Kazunobu Hayakawa, Institute of Developing Economies
Lin Ma, National University of Singapore
12:05 pm Lunch
Production, 2
1:30 pm Toshihiro Okubo, Keio University

Richard Baldwin, Graduate Institute, Geneva and NBER
GVC Journeys: Industrialisation and Deindustrialisation in the Age of the Second Unbundling
Discussants: Fukunari Kimura, Keio University
Archanun Kophaiboon, Thammasat University
2:25 pm Ayako Obashi, Aoyama Gakuin University

Fukunari Kimura, Keio University
New Developments in International Production Networks: Impact of Digital Technologies
Discussants: Juthathip Jongwanich, Thammasat University
Steffan Qi, Hong Kong Baptist University
3:20 pm Coffee Break
Conflict
3:40 pm Rodney Tyers, Australian National University

Yixiao Zhou , Curtin University
US-China Rivalry: The Macro Policy Choices
Discussants: Francisco Dakila, Jr., Central Bank of the Philippines
James Villafuerte, Asian Development Bank
4:35 pm Arnaud Costinot, Massachusetts Institute of Technology and NBER

Iván Werning, Massachusetts Institute of Technology and NBER
Robots, Trade, and Luddism
Discussants: Elisabetta Gentile, Asian Development Bank
Kaipichit Ruengsrichaiya, Securities and Exchange Commission of Thailand
5:30 pm Adjourn
6:30 pm Dinner at Royal Orchid Sheraton Hotel