สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Corporate Debt, Firm Size and Financial Fragility in Emerging Markets” โดย Prof.Ugo Panizza

PIER Research Exchange “อนาคตครอบครัวไทย: โดดเดี่ยวไม่เดียวดาย or The Future Trends of Thai Family” โดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์
7 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10:30 – 11:30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ (slidesslide-icon)