สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange เรื่อง “FORESEA: Automatic Forecasting Tool Using Seasonal Factor Model ” โดย คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์
10 เมษายน 2563
Video Conference
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์ (slidesslide-icon)