สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange เรื่อง “FORESEA: Automatic Forecasting Tool Using Seasonal Factor Model ” โดย คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์
10 เมษายน 2563
Video Conference
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์ (slidesslide-icon)