สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World” โดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร
26 มกราคม 2564
Online (Microsoft Team)
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร (slidesslide-icon)