สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange “Monetary Policy and Risk-taking: Evidence from Thai Corporate Bond Markets” โดย คุณวรินทิพย์ วรศักดิ์
22 เมษายน 2564
Microsoft Team
กำหนดการ
13.30-14.30 น. บรรยายและตอบคำถาม โดย คุณวรินทิพย์ วรศักดิ์ (slidesslide-icon)