สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World” โดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล

PIER Research Exchange “Thailand’s Car Tax Rebate Scheme and Consumption Responses: The Role of Durable Goods with Adjustment Costs” โดย ดร. ธนิสา ทวิชศรี
4 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-11.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. ธนิสา ทวิชศรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (slides slide-icon)