สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2016:
The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy

การประชุมวิชาการ
15-16 กันยายน 2559
17-18 กันยายน 2558
16-17 ตุลาคม 2557
19-20 กันยายน 2556
20-21 ตุลาคม 2554
Centara Grand at Central World
21-22 กันยายน 2553
15-16 กันยายน 2552
3-4 กันยายน 2551
3-4 ตุลาคม 2550
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
9-10 สิงหาคม 2549
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
17-18 สิงหาคม 2548
6-7 กันยายน 2547
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
3-4 กรกฏาคม 2544