สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

Paphatsorn Sawaengsuksant
Bank of Thailand

N/A

Expertise :
Labor economics
Macroeconomics