สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สมชัย จิตสุชน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยแห่งบริติช โคลัมเบีย (University of British Columbia) ประเทศแคนาดา เป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยหลายสาขา เช่นด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การวางแผนเศรษฐกิจประเทศระยะยาว การค้าระหว่างประเทศ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ระบบสวัสดิการและความคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์เป็นกรรมการธนาคาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีคลัง คณะกรรมกรรมระดับชาติหลายคณะในหลายช่วงเวลา เป็นผู้บรรยายให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ

Expertise :
Development economics
Macroeconomics
Public economics

N/A