สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ได้รับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of California, Berkeley

หลังจากจบการศึกษา ดร.พิพัฒน์ ได้เข้าทำงาน ในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ ที่ International Monetary Fund เป็นเวลาสี่ปี ได้รับผิดชอบงานหลายด้าน รวมถึงด้านนโยบายการเงิน และนโยบายด้านตลาดการเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่ Mellon Capital Management ที่เมือง San Francisco เป็นเวลาสองปี หลังจากนั้น ดร. พิพัฒน์ ได้เข้าร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนักวิเคราะห์กลุ่มสถาบันการเงิน

ปัจจุบัน ดร. พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้าบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

Expertise :
Finance
International finance
Macroeconomics

N/A