สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี
Warwick Business School

ศ.ดร.ณัฐวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์เเละการบริหารจาก Brunel University ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันดำรงตำเเหน่งศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Professor of Behavioural Science) ที่ Warwick Business School สหราชอาณาจักร ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ที่ University of York สหราชอาณาจักร เเละ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ และเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วิจัย ณ University of Melbourne เเละรองศาสตราจารย์วิจัย ณ London School of Economics

ศ.ดร.ณัฐวุฒิ มีความสนใจเเละผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ความสุขเเละเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำต่างประเทศกว่า 40 ผลงาน เช่น Journal of Public Economics, Economic Journal, Review of Economics and Statistics, Journal of Health Economics เเละหนังสือ The Happiness Equation: The Surprising Economics of Our Most Valuable Asset

ปัจจุบัน ศ.ดร.ณัฐวุฒิ ติดอันดับ Top 5% ของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกในการจัดอันดับผลงานการวิจัยที่จัดขึ้นโดย RePec (https://ideas.repec.org/top/top.person.all.html)

Expertise :
Labor economics
Public economics
Behavioral economics