สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จักรี คูสกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย จากนั้นได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่ London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร

ในด้านการทำงาน คุณจักรีเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโสอยู่ที่สำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรับผิดชอบงานวิจัยด้านตลาดการเงิน โดยเฉพาะในหัวข้อเกี่ยวกับ post-crisis financial regulatory reforms, financial stability และ market development นอกจากนี้ คุณจักรีมีประสบการณ์การทำงานที่ Bank for International Settlements ในตำแหน่ง Visiting Economist

Expertise :
N/A