สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อรรถกฤต เล็กศิวิไล
University of Aberdeen

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจาก London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์การสอนวิชาเศรษฐมิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์มหภาคทั้งในสหราชอาณาจักรและสหพันธรัฐเยอรมนี ดร. อรรถกฤต มีความสนใจและผลงานวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน สาธารณสุข การค้าระหว่างประเทศ และการประเมินนโยบายสาธารณะ ปัจจุบัน ดร.อรรถกฤตเป็น Research Fellow อยู่ที่ Health Economics Research Unit, University of Aberdeen

Expertise :
Development economics
International trade
Labor economics

N/A