สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พชรพจน์ นันทรามาศ
ธนาคารกรุงไทย

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคาร ดร.พชรพจน์ เคยเป็น Assistant Professor of Economics ที่ San Diego State University สหรัฐอเมริกา มีความสนใจในด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงินระหว่างประเทศ โดยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of International Money and Finance นอกจากนั้น ยังเคยฝึกงานที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed)

ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา

Expertise :
International finance
Macroeconomics
Monetary economics

N/A

N/A