สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนพร ดวงเด่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนพรจบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่ ธปท. ตั้งแต่ปี 2556 ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายอุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของ ธปท. ปัจจุบันศึกษาปริญญาโทด้านโยบายสาธารณะ ที่มหาวิทยาลัย GRIPS ประเทศญี่ปุ่น

Expertise :
Macroeconomics
Public economics

N/A