สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สักกะภพ พันธ์ยานุกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ดร.สักกะภพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. สักกะภพ มีประสบการณ์ด้านนโยบายการเงิน ด้านนโยบายกำกับสถาบันการเงิน ด้านบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการลงทุนของเงินสำรองทางการ ด้านพัฒนาตลาดการเงิน และเคยปฏิบัติงานที่ Bank for International Settlements, Asian Office, Hong Kong เพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดพันธบัตรในเอเชีย

ดร.สักกะภพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเงินจาก London School of Economics and Political Science และระดับปริญญาเอกด้านการเงินจาก University of Warwick สหราชอาณาจักร

Expertise :
Monetary economics


N/A