สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปรีสาร รักวาทิน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากจบปริญญาเอก ดร. ปรีสาร เคยทำงานอยู่ที่ Tsukaba Space Center องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Expertise :
N/A


N/A