สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.บุญวรา ร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ครั้งแรก เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก The Australian National University  ประเทศออสเตรเลีย จึงกลับมาทำงานเป็นนักวิจัยที่ TDRI อีกครั้ง  และภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก School of Politics and International Relations, Queen Mary, University of London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ก็ได้กลับมาทำงานที่ TDRI ในตำแหน่งนักวิชาการจนถึงปัจจุบัน

หัวข้อวิจัยที่สนใจ ได้แก่ อาเซียน แรงงาน (สิทธิสวัสดิการ และการเคลื่อนย้าย) คอร์รัปชั่น การลงทุนเพื่อสังคม เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และอื่นๆ ในเวลาว่างจากงานวิจัยจะเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และเป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Behavioral economics
Development economics
Political economy

N/A

N/A