สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐ ธารพานิช
กระทรวงพาณิชย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จาก The University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขา Land Economy จาก University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร

ดร. ณัฐ ธารพานิชเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาของ Development Research Group ที่ The World Bank Group กรุงวอชิงตัน ดีซี มีผลงานตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Post Keynesian Economics และในหนังสือ An Introduction to Macroeconomics: A Heterodox Approach to Economic Analysis และมีประสบการณ์การบรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ปัจจุบัน ดร.ณัฐ เป็นนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Expertise :
Development economics
International trade
Macroeconomics

N/A

N/A