สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รัญชนา พงศาปาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ดร. รัญชนา ปฏิบัติงานองค์กรภายนอก ในตำแหน่ง Resident Advisor in Financial Stability กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) (ประจำธนาคารกลางประเทศกัมพูชา) มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในด้านนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์เศรษฐกิจและสร้างแบบจำลอง ตลาดการเงิน เศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพระบบการเงิน

ดร. รัญชนา เคยเป็นอาจารย์พิเศษด้านนโยบายการเงินและตลาดการเงินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งร่วมงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นเวลาหลายปี ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ ประจำฝ่ายเอเชียและแปซิฟิค และในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาคการเงิน ประจำฝ่ายการเงินและตลาดการเงิน โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม (mission chief) ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านนโยบายการเงินและตลาดการเงินกับประเทศในเอเชียและแอฟริกา และเป็นผู้ประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program)

ดร. รัญชนา จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Cambridge และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินจาก University of Bristol

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics