สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อณิยา ฉิมน้อย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระบบชำระเงิน และนโยบายระบบการชำระเงิน

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics